Sammanfattning av årsmötet

Platsen för mötet var samma som det varit sedan ett antal år tillbaka nämligen i Enköpings Rugbyklubbs fina klubblokal. 26 personer närvarade och själva mötet avklarades på ungefär en halvtimme. Det sedvanliga avklarades, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter och styrelsens förslag. Revisorernas revisionsberättelse och rekommendation att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016 godkändes.

Till “ny” ordförande valdes Fredrik Wicksell och till ny suppleant valdes Emelie Löfgren. Emelie kommer dessutom att ta över rollen som tävlingsansvarig för SKKFs verksamhetsområde.
Inga motioner hade inkommit och styrelsen hade inga förslag som behövde avhandlas mer att att det informerades om att det har beställts ny utrustning för att hotta upp vår eftersatta cardiopark. En trappmaskin,en crosstrainer, ett löpband och två “sittcyklar” har vi beställt. Vi kommer också att se över behovet av komplettering gällande böj/bänk och viktkakor.

Efter mötets avslutande var det många som stannade kvar och snackade skit och fikade.

Styrelsen för 2017 består alltså av:
Fredrik Wicksell, ordförande
Dennis Bengtsson, kassör
Erik Grindlund, ledamot
Emelie Löfgren, suppleant