Priser & träning

Vill du bli medlem? Ta kontakt med någon i styrelsen via mail eller messengerfunktionen på vår facebooksida för att boka tid. När tid är bokad kan du betala in medlemsavgift, avgift för nyckel samt summan för valt kort via swish på nummer 123 018 27 66 eller till bankgiro 5985-2939. (Det går naturligtvis bra att betala på plats med tidigare nämnda betalsätt.) Ange namn och fullständigt personnummer. Skicka en skärmdump via mail till medlem@gym1uno.com  eller via messengerfunktionen på facebooksidan. Samma tillvägagångssätt gäller vid förlängning av kort och inbetalning av medlemsavgift. Vi har 16 årsgräns och är du under 18 år så ser vi gärna att vårdnadshavare är med vid medlemsregistrering. 

Vi har inga bemannade tider utan om du är NY medlem kontakta oss på något av ovanstående sätt så bokar vi in en tid som passar för att skriva medlemsavtal och fixa en inpasseringstag.
OBS! Betalning kan ej ske kontant.

Följande priser gäller:
Medlemsavgift: 100 kr
Nyckel (för inpassering): 200 kr
Månadskort: 350 kr
Kvartalskort: 900 kr
Halvårskort: 1300 kr
Årskort: 2400 kr

Info gällande tecknande av nytt medlemskap:

Första gången du köper ett träningskort hos oss tillkommer avgift för inpasseringstag och medlemsavgift. Inpasseringstaggen är sedan din och du kan använda den så länge du vill, bara att fylla på träningstid när den går ut. Medlemsavgift betalas för kalenderår och ska betalas senast 31 januari. Medlemsavtal skall alltid undertecknas.

Regler gällande provträning
Provträning får ske i samråd med funktionär. Kontakt sker som angivet ovan. För att man skall kunna provträna skall medlemsavgiften betalas samt medlemsavtal skrivas under. Detta för att vi ska hålla koll på vilka som provtränat. 

OBS! Du kan inte skicka ditt kvitto eller lämna ett meddelande på denna sida om din betalning genom att kommentera.

Lämna ett svar