Priser & träning

Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgift, avgift för nyckel samt valfri summa för kort på bankgiro 5985-2939. Ange namn och födelsedata. Ta med en kopia på kvittot till kassaansvariga som finns på gymmet på tisdagar mellan 17.00-18.30. Kvitto kan också mailas in till medlem@gym1uno.com
Du kan också betala via swish på nummer 123 018 27 66.
Betalning kan ej ske kontant.

Från och med 1 juli gäller följande priser:
Medlemsavgift: 100 kr
Nyckel (för inpassering): 200 kr
Månadskort: 350 kr
Kvartalskort: 800 kr
Halvårskort: 1200 kr
Årskort: 2300 kr

Regler gällande månadskort
Första gången någon tecknar detta kort och inte har nyckel sedan tidigare tillkommer nyckelavgiften på 200 kronor samt medlemsavgiften på 100 kr (årsvis). Medlemsavtalet skall alltid undertecknas.

Regler gällande provträning
Provträning får ske på tisdagar då gymmet är bemannat (17.00-18.30). För att man skall kunna provträna skall medlemsavgiften betalas samt medlemsavtal skrivas under. Detta för att vi ska hålla koll på vilka som provtränat.

Vill du förnya ditt kort eller betala medlemsavgift kan du skicka en print-screen på ditt kvitto eller swishbetalning till medlem@gym1uno.com. Den mail-adressen kollas dagligen och kortinköp läggs in i systemet snarast möjligt. Annars är du välkommen att besöka oss på tisdagar mellan 17.00-18.30 och få din nyckel aktiverad direkt!

OBS! Du kan inte skicka ditt kvitto eller lämna ett meddelande på denna sida om din betalning genom att kommentera.

Lämna ett svar