Regler

För att gymmet skall vara en trevlig miljö för alla tränande har Gym1Uno upprättat nedanstående regler som måste följas av medlemmarna.

 • Passerkortet ska alltid dras i magnetkortsläsaren vid ankomst
 • Du som tränar här kan komma att dopingtestas
 • Uppträd på ett sådant sätt att ändra tränande inte störs, tänk på musik- och ”peptalk”-volymen
 • Bemöt styrelsen och andra tränande på ett positivt sätt
 • Använd endast inneskor i lokalen (med inneskor menas skor som enbart används inomhus)
 • Återställ vikter och redskap efter användning så att andra inte hindras i sin träning
 • Torka alltid av använd utrustning när du är klar, så lämnar du över fräsch utrustning till den
  som kommer efter dig
 • Anmäl skador på lokal eller utrustning till styrelsen via mail: laga@gym1uno.com
 • Barn får ej vistas på gymgolvet
 • Om du går hem sist – se till att dörrar och fönster är stängda och stäng av musiken.
 • Framför allt – visa HÄNSYN och använd sunt förnuft – alla ska kunna trivas på gymmet
 • Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.
 • Vi har 16-årsgräns. Är du under 18 ser vi gärna att vårdnadshavare är med vid medlemsregistrering.

Glöm inte att Gym1Uno är en förening utan några anställda, därför är det extra viktigt att alla hjälps åt för att hålla ordning i lokalen.

Avstängning
Medlem stängs av från föreningen om han/hon har:

 • Försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.
 • Motarbetat föreningens verksamhet och ändamål
 • Uppenbarligen skadat föreningens anseende.
 • Lånat ut sitt passerkort till icke-medlemmar, eller medvetet verkat för att icke-medlemmar
  kunnat bruka lokalen utan att erlägga avgift.
 • Brukat otillåtna preparat (dopning) eller på annat sätt befattat sig med sådana
 • Nekat till att på anmodan genomföra av föreningen sanktionerat dopningstest.
 • Underlåtit att följa övriga stadgar, regler och beslut som fattats av föreningens beslutande
  organ (årsmötet, extra årsmöte och styrelsen).
 • Innestående träningstid anses förbrukad och inga pengar betalas tillbaka.

En person som testats positivt, nekat att låta sig testas vid någon av de slumpmässigt förekommande dopingkontrollerna eller på annat sätt befattat sig med otillåtna preparat kommer att avstängas från föreningen och dess lokaler under en tidsperiod av två år. Ingen återbetalning av medlemsavgiften kommer att ske. Överträdelse av avstängningsbeslut innebär att avstängningen blir permanent. Vill den avstängda personen, efter det att dessa två år förflutit, åter lösa medlemskap i föreningen kommer han/hon att få ansöka om medlemskap. Den då sittande styrelsen beslutar om medlemmen beviljas återinträde i föreningen eller ej.

Lämna ett svar