Kallelse årsmöte 31 mars kl 17.30

Härmed kallas medlemmarna i Enköpings styrkelyftarförening till årsmöte.
Plats för detta är Enköping Rugbyklubbs klubblokal
Här finner du Dagordning årsmöte 2017 och Mall Motion.
Enligt stadgarna ska årsmöteshandlingar göras tillgängliga senast en vecka innan mötet och dessa kommer också att komma upp här.
Har ni synpunkter på vilka som ska sitta i styrelsen kommande mandatperiod så är det i år så att en ordförande och en suppleant ska väljas.
Valberedningen består av Thommy och Puma. Har ni förslag på personer, ta kontakt med dem.