Antidoping

Samarbete med Dopingkomissionen
Gym1Uno är en förening som arbetar aktivt mot doping. Detta innebär att vi samarbetar med dopingkomissionen som med jämna mellanrum kommer till föreningen för att ta stickprover.

Dopingavtal
Alla som börjar träna på Gym1Uno måste skriva på ett dopingavtal där de förbinder sig att testas för doping om dopingkomissionen skulle kräva detta. Detta avtal förnyas varje år. Det går ej att komma runt detta avtal.

Avstänging i 24 månader
Om dopinkomissionen skulle finna ett positivt analysresultat hos någon medlem, stängs denne av från samtliga gym som ingått samarbetsavtal med Upplands Idrottsförbund. Vi stänger av den medlem som uppvisat ett positivt analysresultat eller vägrat testa sig med omedelbar verkan. Denna avstängning gäller under 24 månader.

Lämna ett svar