Föreningen

Bakgrund
År 1935 var Uno Johansson med och bildade frisksportarna tillsammans med bland annat skomakare Algot Säfström. På den tiden bedrev de sin verksamhet i exakt samma lokaler som för närvarande inhyser ”Hälsostudion Gym 1 Uno”.

Det var inte förrän år 1960 som ”Gymnet” i Fanna bildades och där kom det att stanna i 30 år. År 1990 flyttades föreningen tillbaka till sina nuvarande lokaler på grund av att kvarteret i Fanna gjordes om till äldreboende.

Många olika medlemmar
Vi inriktar oss mot alla oavsett bakgrund. Det spelar ingen roll om du är ett etablerat proffs, nybörjare, pensionär eller nyss fyllda 15 år. Vi har genom åren även haft idrottsföreningar och tränande från olika skolor som medlemmar.

ESK, EAI, ERK, Vallby dragkampare och boxningsklubben m.fl. har lagt en stor del av sin försäsongsträning till våra lokaler.

Enköpings garnison har återkommande haft tränande i våra lokaler, liksom privata och statliga ungdomshem såsom Eknäs och Idagården.

En tid hade vi också en speciell pensionärsgrupp som tränade under förmiddagarna.

Ej komersiell verksamhet
Vi bedriver ingen kommersiell verksamhet som syftar till att generera något överskott, utan är en ideell förening med en styrelse på fem personer.

Varje år håller vi ett årsmöte där ni medlemmar bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen för nästkommande år. Det är ni medlemmar som utgör föreningen och det är ni som bestämmer hur den ska styras.

Lämna ett svar