Handlingar Årsmötet

Nedan finner ni handlingarna inför årsmötet.

Dagordning årsmöte 2016

Resultatrapport 2015

Balansrapport 2015

Verksamhetsberättelse_2015

Mall Motion
OBS, på grund av hjärnsläpp kommer mallen för motioner upp med kort varsel. Styrelsen vill ha eventuella motioner mailade till styrelsen@gym1uno.com eller i styrelsens brevlåda senast söndagen den 20 mars. Glöm inte att skriva under vem det är som skrivit motionen. Endast signerade motioner kommer att behandlas.