Tack!

Tack för ett välbesökt årsmöte!

Nya styrelsen består av:

Fredrik Wicksell ordförande 1 år
Jimmy knutsson ledamot 1 år
Dennis Bengtsson ledamot 2 år
Erik Grindlund ledamot 2 år
Conny Hellstrand ledamot 1 år
Anna Grindlund suppleant 1 år

2014 kommer att bli ett utmaningens år och vi tackar för förtroendet!