Ny information!

God afton medlemmar och andra som eventuellt läser detta. Två informationspunkter.

Gällande provträning så har vi i styrelsen beslutat följande. Provträning får ske på tisdagar då det är bemannat och för att man ska kunna provträna ska medlemsavgiften betalas samt medlemsavtal skrivas under. Detta för att vi ska hålla koll på vilka som provtränat.

Gällande 1 månadskort, (som vi nämnde på årsmötet) så har vi satt priset för detta till 300 kr. Observera att första gången någon tecknar detta kort och inte har nyckel sedan tidigare tillkommer nyckelavgiften på 200 kr. Medlemsavgiften ska naturligtvis betalas och medlemsavtal ska under tecknas.

/Fredrik, ordförande