Priser & träning

Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgift, avgift för nyckel samt summan för valt kort via swish på nummer 123 018 27 66 eller till bankgiro 5985-2939. Ange namn och födelsedata. Skicka en skärmdump via mail till medlem@gym1uno.com, via messengerfunktionen på facebooksidan eller ta med en kopia på kvittot till kassaansvariga som finns på gymmet på tisdagar mellan 17.00-18.30. Samma tillvägagångssätt gäller vid förlängning av kort och inbetalning av medlemsavgift. OBS Vi har för tillfället INTE bemannat på tisdagar. Ta kontakt via mail eller messsenger så bokar vi en tid.
Betalning kan ej ske kontant.

Följande priser gäller:
Medlemsavgift: 100 kr
Nyckel (för inpassering): 200 kr
Månadskort: 350 kr
Kvartalskort: 800 kr
Halvårskort: 1200 kr
Årskort: 2300 kr

Info gällande tecknande av nytt medlemskap:

Första gången du köper ett träningskort hos oss tillkommer avgift för inpasseringstag och medlemsavgift. Inpasseringstaggen är sedan din och du kan använda den så länge du vill, bara att fylla på träningstid när den går ut. Medlemsavgift betalas för kalenderår och ska betalas senast 31 januari. Medlemsavtal skall alltid undertecknas.

Regler gällande provträning
Provträning får ske på tisdagar då gymmet är bemannat (17.00-18.30). För att man skall kunna provträna skall medlemsavgiften betalas samt medlemsavtal skrivas under. Detta för att vi ska hålla koll på vilka som provtränat. Under tiden vi har stängt på grund av corona erbjuder vi INTE provträning.

OBS! Du kan inte skicka ditt kvitto eller lämna ett meddelande på denna sida om din betalning genom att kommentera.

Lämna ett svar